Vytvořili jsme skvělou investiční příležitost.

Na začátku bylo vyhledání vhodného pozemku, vyřešení souladu s územně plánovací dokumentací, zajištění smluvních vztahů na odběr vyrobené elektřiny, tvorba projektové dokumentace. Na konci fotovoltaická elektrárna o výkonu 2,82 MWp a investičních nákladech cca 250 mil. Kč. Projekt jsme postoupili soukromému investorovi, který elektrárnu plně provozuje od roku 2010.