V areálu bývalého zemědělského družstva v obci Holubí Zhoř u Velké Bíteše připravujeme k prodeji investiční projekt výstavby elektrárny o elektrickém výkonu 750 kW a tepelném výkonu 900 kW.

Elektrárna ročně zpracuje několik tisíc tun lesní dřevní štěpky, která vzniká jako odpadní surovina při těžbě dřeva. Vytřízená a vysušená štěpka putuje do gasifikačního reaktoru, kde je vstupní surovina přeměněna na dřevní plyn a dřevěné uhlí. Plyn je následně zchlazen a vyčištěn, aby mohl být spalován v kogeneračních jednotkách. Elektrická energie bude vyvedena do distribuční soustavy, teplo bude využito v rámci areálu na další zpracování.

Na výstavbu gasifikační stanice je vydáno platné stavební povolení, státní autorizace a smlouva o připojení zdroje do distribuční soustavy.

Pro více informací o projektu a jeho ekonomice nás kontaktujte!

  • TAGS