V nově vznikající 5 ha průmyslové zóně u Velkého Meziříčí připravujeme k prodeji investiční projekt výstavby výrobny elektrické energie a tepla o elektrickém výkonu 1 MW a tepelném výkonu 1,2 MW. Vedle projektu SYNgas bioelektárny připravujeme související projekt palivového kombinátu, který bude pro elektrárnu připravovat palivo.

Elektrárna ročně zpracuje několik tisíc tun lesní dřevní štěpky, která vzniká jako odpadní surovina při těžbě dřeva, případně další biomasy, kterou předpřipraví palivový kombinát. Vytřízená a vysušená surovina putuje do gasifikačního reaktoru, kde je vstupní surovina přeměněna na dřevní plyn a dřevěné uhlí. Plyn je následně zchlazen a vyčištěn, aby mohl být spalován v kogeneračních jednotkách. Elektrická energie bude vyvedena do nově vzniklých průmyslových objektů a přebytky absorbuje distribuční soustava. Teplo bude využito primárně na vytápění objektů průmyslové zóny.

Na výstavbu gasifikační stanice je vydáno platné stavební povolení, státní autorizace a smlouva o připojení zdroje do distribuční soustavy.

Pro více informací o projektu a jeho ekonomice nás kontaktujte!