Úspěšně jsme prodali pozemky s územním rozhodnutím o celkové výměře 5 ha určené k zástavbě průmyslovými objekty. Lokalita je situována prakticky uprostřed České republiky u dálničního sjezdu D1 Velké Meziříčí – západ. Průmyslová zóna Z 22 je územním plánem určena zejména pro stavby a zařízení pro výrobu a skladování, stavebnictví, opravárenství, výrobní i nevýrobní služby, řemesla, komerční aktivity, zemědělskou výrobu, dopravní a technickou infrastrukturu, hromadné a halové garáže, čerpací stanice pohonných hmot apod.

  • TAGS