Připravujeme k prodeji pozemky o celkové výměře 5 ha určené k zástavbě průmyslovými objekty. Lokalita je situována prakticky uprostřed České republiky u dálničního sjezdu D1 Velké Meziříčí – západ.

Průmyslová zóna Z 22 je územním plánem určena zejména pro stavby a zařízení pro výrobu a skladování, stavebnictví, opravárenství, výrobní i nevýrobní služby, řemesla, komerční aktivity, zemědělskou výrobu, dopravní a technickou infrastrukturu, hromadné a halové garáže, čerpací stanice pohonných hmot apod.

Lokalita bude dopravně napojena novou obslužnou komunikací, na kterou již bylo vydáno stavební povolení. Na pozemku je VN přípojka el. energie s kapacitou příkonu až 2 MW. Na areálovou přípojku pitné vody a regulační stanici plynu na STL vyřizujeme územní rozhodnutí.

Preferujeme zájemce o celkovou výměru pozemku 4,8 ha, nicméně v rámci zóny jsou dostupné i menší pozemky (2.418 m2).