Projekt bydlení nabízí výstavbu 10 stylových atriových rodinných domků s kruhovým půdorysem na hloubkově orientovaných parcelách. Výstavba je situována v  těsné blízkosti golfového hřiště a rozparcelovaný pozemek, který je orientován jihozápadním směrem, nabízí celodenní proslunění a malebný pohled do údolí boskovické brázdy. Přípojky inženýrských sítí k stávajícím sítím v obci, příjezdové komunikace k objektům a zatravněný pozemek s oplocením budou tvořit samozřejmou součást výstavby.

  • TAGS